درآمد نامحدود درون توست،از افکار به جیب ها راهی نیست!!!

سخن اول در مغز شماست ، انجا که همه چیز را پدید می آورید!

پول 

ثروت 

ماشین خوب

درآمد عالی

و یک همسر ایده ال 

این چیزی است که در مغز خود باید پرورش دهید.

تنها چیز های خوب را در مغز خود بزرگ و بزرگ و بزرگ تر کنید تا از افکار تبدیل شوند به اعمال و اشیائ

باور کنید شدنی هست...

 

پله پله ، کم کم و با سرعتی متعادل تجسم کنید ، آنچه را که می خواهید 

تنها خدا را پرستش کنید ، اوست که می بخشد 

اوست که قانون جذب را ساخته تا انسان، بهترین خلقت خود و اشرف مخلوقات را از هر آنچه پست است حفظ کند 

کافی است تنها با خدا باشید 

او در دل و جان شما امید و روشنایی هدیه می دهد 

افکار خود را با آن امید تنظیم کنید و بسوی بهترین ها قدم بردارید

درآمد شما با افکار شما ساخته می شود پس افکار قوی و استوای داشته باشید تا حدف شما را تحقق ببخشند 

برای این که افکار شما با کیفیت باشد محیط تاثیر 1000% درصدی دارد، دوستان ، خانواده ، آشنایان و... همگی پله هایی هستند تا افکار شما به بالاترین سطح فراوانی هدایت شود ، اما فراموش نکنید بعضی از پله ها چندان هم محکم نیستند و ممکن است خراب شوند!!!

اندیشیدن به اهداف و برنامه ها
افراد معمولی در اندیشه بردن جایزه ای بزرگ هستند ؛ ثروتمندان به اهداف و برنامه هایشان می اندیشند
دعا و آرزو در دنیای اقتصاد کارگشا نیست ؛ افراد معمولی فکر می کنند که اگر یک جایزه ی بزرگ برنده شوند و
حسابی پرپول داشته باشند همه چیز درست می شود، آن ها به دنبالِ یک معجزه هستند اما افراد ثروتمند هدف
گذاری می کنند و برای رسیدن به آن تلاش می کنند، آن ها می دانند ؛
” ثروت در زمان ایجاد می شود نه در یک شب ! “ در انتظار نتایج کارها
ثروتمندان منتظر نتایج می مانند ؛ افراد معمولی از یک قدمی نتایج دست می کشند
اکثر افراد معمولی درست چند قدم مانده به ایجاد نتایجِ بزرگ دست از کار می کشند آنها فکر می کنند مسیرِ
موفقیت روندی آهسته و پیوسته و نموداری خطی دارد اما ثروتمندان می دانند موفقیت، یک انفجارِ نتایج اندکی پس
از سخت ترین لحظات در هر کاری می باشد؛ آن ها می دانند پافشاری و صبر برای موفقیت در هر کاری ، از الزاماتِ
مسیر ثروت است
دانش و مهارتهای اکتسابی
ثروتمندان به کسبِ دانش و مهارتهای اکتسابی و خاص معتقدند ؛ افراد معمولی، ثروت را با کسب مقام و مدرک
میسر می دانند
سلسله مراتب تفکر مرسوم اینگونه است که شما برای رسیدن به ثروت ابتدا تحصیل می کنید سپس کار می یابید،
در شرکتتان ترفیع درجات و مقام کسب می کنید و در نهایت شرکت شما را در ادامه زندگی تامین می کند اما افراد
ثروتمند می دانند شما برای موفقیت و ثروت باید در زمینه کاری مورد علاقه تان بصورت انفرادی و اکتسابی مهارت
های لازم را بدست آورید و مدارکِ آکادمیک نمی تواند آنچه برای ثروت نیاز دارید به شما بدهد بلکه تنها زمینه هایی
را برای گذرانِ زندگی و مشغول شدن به آنها به شما نشان می دهد
مسئولِ تمام وقایع و نتایج
ثروتمندان خودشان را مسئولِ تمام وقایع و نتایج می بینند ؛ افراد معمولی همیشه عواملی خارجی را مسبب امور
می دانند
ثروتمندان خود را برای شرایطی که در آن قرار دارند مسئول می دانند و زمانی که اتفاقِ بدی برایشان می افتد از
چشم خود می بینند که در زمان و مکان نادرستی قرار داشته اند؛ آنها می دانند آینده در دستان خودشان قرار دارد
در حالی که افراد متوسط همیشه تقصیر را بر گردن دیگران می گذارند، آنها نمی خواهند مسئولیتِ اعمالشان را بر
عهده بگیرند و هر رویدادی را از جانبِ عواملِ خارجی می دانند .
تمرکز بر روی آینده
ثروتمندان روی آینده تمرکز می کنند ؛ افراد معمولی به روز های خوشِ گذشته می اندیشند
تمرکز روی گذشته راهی برای ایجاد احساسی بهتر در زندگی است ؛ عباراتی مانند “زمانی که من جوان تر بودم
…” معمولا جملاتِ مرسومِ افرادِ معمولی است ، آن ها در گذشته زندگی می کنند و اینکه چگونه همه چیز بهتر از
حال بود اما افرادی که صاحب ذهن ثروتمند هستند روی آینده و چیزهایی که باید ارتقا دهند تمرکز می کنند و اینکه
“چگونه می توان شرایط را آسان تر کرد” و “چگونه می توان مسائل را برای داشتن آینده ای بهتر حل کرد ” تفکر منطقی در مسایل مالی
ثروتمندان در مسائل مالی، منطقی فکر می کنند؛ افراد معمولی درباره مسائل مالی احساسی فکر می کنند
تفکر احساسی و غیر منطقی درباره پول و مسائل مالی از برخوردهای مرسوم افراد معمولی است ؛ زمانی که این
افراد با چالش های مالی مواجه می شوند دچار استرس می شوند و از روی احساسات تصمیم می گیرند در حالی
که ثروتمندان با مسائل مالی کاملا منطقی و معقول برخورد می کنند و تصمیماتِ خود را در کمالِ هوشیاری و از روی
منطق و عقل اتخاذ می کنند و هیچگاه با استرس تصمیمی نمی گیرند
دنبال کردن علایق و لذت از کار
ثروتمندان علایق شان را دنبال می کنند و کاری را انجام می دهند که از آن لذت می برند ؛ افراد معمولی برای
کسب درآمد به کاری که دوست ندارند مشغول می شوند
افراد ثروتمند عموما به کاری مشغولند که از آن لذت می برند ، آنها کارشان را به اجبار و در ساعاتی مقرر انجام نمی
دهند و بر روی علاقه ی خود تمرکز می کنند در حالی که افراد معمولی به اجبار به کاری مشغول می شوند که
دوست ندارند تا بتوانند از پسِ مخارجشان بر بیایند ؛ آن ها از کارشان راضی نیستند اما می دانند که برای تامین
مخارج زندگی مجبور به انجام آن هستند
لذت بردن از چالش ها
افراد دارای ذهن ثروتمند از چالش ها لذت می برند ؛ آنها از منطقه ی امن خود خارج می شوند اما افراد معمولی در
منطقه امن خود با پایین نگه داشتن توقع شان باقی می مانند
این یک غریزه انسان است که در محدوده امن خود بماند ، بسیاری از افراد معمولی در این منطقه امن می مانند ؛
آنها نمی خواهند تغییر کنند که این رفتار، آن ها را به همان زندگیِ کنونی شان محدود می کند در حالی که
ثروتمندان چالش ها را دوست دارند ؛ آن ها دوست دارند از منطقه ی امن خود قدم بیرون بگذارند که باعث می شود
از لحاظ درونی رشد کنند و بتوانند با مسائل و چالش های بزرگتری در آینده شان رو به رو شوند
سرمایه دیگران برای ایجاد پول
افراد ثروتمند سرمایه دیگران را برای ایجاد پول به کار می گیرند و آن را اهرم موفقیت خود قرار می دهند ؛ افراد
معمولی اعتقاد دارند که برای پول در آوردن، پول نیاز است
افراد معمولی ومعتقدند که اگر شما می خواهید موفق شوید به سرمایه و پول برای کسب درآمد نیاز دارید و اگر
پولی ندارید در جای خود باقی می مانید در حالی که ثروتمندان اگر پول هم داشته باشند باز هم پول دیگران را از
طریق وام بانکها، سرمایه گذاران و روش های دیگر به عنوان اهرمی برای موفقیت و ایجاد ثروت به کار می گیرند
پائین تر از سطح زندگی
ثروتمندان پایین تر از آنچه هستند زندگی می کنند ؛ افراد معمولی بالاتر از آنچه هستند زندگی می کنند
افراد معمولی عموما تمایل دارند که با چیزهایی از قبیل اتومبیلِ جدید و لباسهای گران قیمت، خود را بالاتر از سطح
زندگی شان نشان دهند، آن ها برای این خودنمایی مجبور به خرید چیزهایی بیش از توان مالی شان می شوند که
منجر به بدهی هایشان می گردد اما ثروتمندان چیزهایی در حد نیاز و توان مالی شان می خرند آنها وسایلی که
نیازهایشان را بر طرف کند را می خرند نه چیزهایی برای نمایش به دیگران. )این یکی از تفاوت های برجسته
ثروتمندان با افراد پولدار نیز می باشد(
ثروت برای آرامش خاطر
ثروت برای افراد ثروتمند آرامش خاطر به همراه دارد ؛ پول برای افراد معمولی ایجاد استرس می کند
پول در اکثر مواقع برای افراد معمولی و فقیر تولید استرس می کند و آنها با رویکردی منفی به آن می نگرند ، آن ها
احساس می کنند که پول آن ها را وادار به انجام کاری می کند که بدان علاقه مند نیستند و تصور می کنند پول،
کنترلِ زندگیِ شان را بدست گرفته است در حای که ثروتمندان با ثروت شان به آرامشِ ذهن می رسند و با رویکردی
مثبت به پول می نگرند، آنها می دانند پول به آنان اجازه می دهد کاری را انجام دهند که از آن لذت می برند
مطالعه بیش از تفریحات
مطالعات ثروتمندان بیش از تفریحات شان است ؛ تفریحات افراد معمولی بیش از مطالعات شان است وقتی شما به
خانه ثروتمندان می روید خود را در میان کتاب ها، مقالات و وسایلِ آموزشی احاطه شده می بینید ، آنها مطالعات
ارزشمندی دارند که کلید موفقیت و ساختن آینده شان است در حالی که افراد معمولی به جای مطالعه تاکید
بیشتری بر روی تفریحات و خوش گذرانی دارند
نوآوری و خلق ثروت
افراد ثروتمند روی ابداع و خلقِ ثروت می اندیشند ؛ افراد معمولی در تلاش برای پول درآوردن هستند بسیاری از
صاحبان کسب و کار از همان ابتدای کار روی پول درآوردن متمرکز می شوند ؛ ذهن های متوسط به پول می اندیشند
، که “چگونه امسال ۰۸ میلیون تومان کسبِ درآمد کنم” یا “چگونه می توان پول بدست آورد” اما ذهن ثروتمند روی
ساختنِ ارزش تمرکز می کند ؛ که “چگونه می توان مسائلِ مردم را حل کرد مسائلی از قبیل مشکلات و محرومیت
ها یا آسایش و رفاه بیشتر ” همنشینی با بهترین ها
افراد ثروتمند دوست دارند که اطرافشان را با بهترین ها پر کنند، کسانی که ثروتمند و موفق باشند؛ افراد معمولی
تصور می کنند ثروتمندان افاده ای هستند. قدرتِ معاشرت را فراموش نکنید ؛ “بگو با کیان زیستی تا بگویم کیستی”
؛ اگر شما با افرادی همنیشین شوید که مثبت گرا باشند و شما را به جلو برانند شما پیشرفت خواهید کرد اما اگر با
کسانی معاشرت کنید که منفی گرا هستند و افرادی که همواره کارهایی همیشگی را تکرار می کنند به احتمال
زیاد از جایی که هستید تکان نخواهید خورد ! تمرکز روی درآمد و سرمایه گذاری
ثروتمندان روی درآمد و سرمایه گذاری تمرکز می کنند ؛ افراد معمولی به پس انداز می اندیشند
بسیاری از افراد معمولی ذره ذره پس انداز می کنند تا بتوانند به تعطیلات، سفر یا بازنشستگی بروند اما ثروتمندان
پولشان را صرف سرمایه گذاری می کنند آن ها اجازه می دهند که پولشان ایجاد پولی بیشتر کند
آرامش در بحران ها
ثروتمندان، آرامش و تسلط را در لحظاتِ تردید و تصمیم گیری می یابند؛ افراد معمولی فقط به دنبالِ آرامش خاطر
هستند
وقتی مسائل سخت یا نامشخص می شوند بسیاری از افراد معمولی احساساتی و نگران می شوند، آنها دوست
دارند در منطقه امن خود باقی بمانند اما ثروتمندان می دانند وقتی شرایط پیچیده می شود ) نظیر آشفتگی بورس (
یا وضعیت نامعلوم است ؛ فرصت هایی ابرای بهره برداری و کسب سود ایجاد می شوند

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی

افراد آنلاين:
نقشه سايت یک آکادمی تمامي حقوق متعلق به سايت درآمد ویژه فیلمزی دانلود سریال مي باشد